Yoga on Demand – Workshops

Under denna klass om 90minuter kommer vårt övergripande fokus att ligga på en muskel av största vikt i vårt dagliga liv; nämligen iliopsoas – vår höftböjarmuskel.

I ett dynamiskt flöde kommer vi att utforska Iliopsoas funktion i olika asanas (positioner) för att sedan låta denna djupt liggande muskel stretchas ut och slappna av.

Utöver den fysiska delen av denna temaklass kommer vi även att nosa på vad både yogafilosofin och vetenskapen har att berätta om vår höftböjare.