STREAM – TEMAKLASSER – ONLINE

Med inspiration från animalistiska rörelser och den shamaniska hängivenheten till jorden och dess invånare, kommer vi att flöda genom musik och dynamiskt andningsarbete. Tona in till din energikropp, utforska din inre vildmark och frigör andan i rummet! Passet avslutas med trummor och sång.


During this class our main focus is to balance our chakras. We are working through one at the time, using asanas which benefits each chakra specifically. The asanas are combined in to a yummy sequence we’re you get to flow and energetically tune in.