Om du blir sen – Avisera deltagarna

Öppna klasser
Informationen som går ut till alla våra medlemmar inklusive via Bruce- och Swiftr plattformen lyder: ”För den som vill byta om, se sig omkring eller komma ner i varv så öppnar studion ca en kvart innan start.”

Därmed är vi noga med att alltid göra utskick till eleverna om något oväntat inträffar som gör att vi inte kan hålla utlovad tid. Även om man ”bara” blir 5min sen.


Öppna appen och tryck på schema:


Välj sedan pass:


Tryck på det vita brevet i den blå cirkeln:


Tryck fortsätt:


Döp det interna namnet ”Försenad”. Bocka i ”Skicka E-post”. Tryck sedan på ”Spara och fortsätt”:


Från e-post: info@tallkrogensyoga.com och ämnet ”Försenad”. Skriv ditt meddelande till deltagarna och tryck sedan ”Spara och förhandsvisa”:


Tryck ”Fortsätt och välj mottagare”:


Mottagarna har redan lagts till så här behöver du bara vänta på att dem laddas upp sedan ”Godkänn utskick”:


Tryck ”Ja”. Nu har samtliga deltagare blivit informerade!