Medverkandeavtal

Inspelningsarvode

30-60 min inspelat material:
700kr (exklusive 25% moms).

75-90 min inspelat material:
1.000kr (exklusive 25% moms).


Exempel