Allmänna kundvillkor hos Ḍākinī Yoga

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) och den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person.

Lägsta ålder för att träna hos oss utan målsman är 15 år. Barn med målsman har tillgång vid specifika temaklasser.

Distansavtalslagen
Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) följer distansavtalslagen vid köp online. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) om han/hon ångrat sitt köp.

Observera att ångerrätten i distansavtalslagen inte gäller för:

  • Resor och boenden, till exempel Yogaretreat.
  • Om du vid köptillfället befinner dig i företagets lokal (gäller även köp via egen mobil/dator/surfplatta).
  • Aktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, till exempel Workshops, Temaklasser och Intensivkurser.
  • Om varan/tjänsten kostar mindre än 400SEK
  • Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel.

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB).

3. Förhinder
Om inget annat avtalats* görs inga återbetalningar då sjukdom eller annan orsak hindrar kunden att delta. 

  • Avgifter för samtliga kurser, temaklasser, workshops m.m återbetalas ej.
  • Bokningar för samtliga kurser, temaklasser, workshops m.m är ej ombokningsbara.
  • Tillgodokvitto för samtliga kurser, temaklasser, workshops m.m erbjuds ej.

*Vid utvalda tillfällen erbjuds kunden att valfritt köpa till ett avbeställningsskydd. Specifika villkor presenteras vid ett sådant köp.

4. Avtalstid och uppsägning
Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) erbjuder löpande medlemskap med bindningstid. Kunden väljer själv halv- eller helår. För kunder som ej önskar löpande medlemskap köps medlemskap, klippkort och enstaka pass i förskott.
Klippkorten är giltiga i 12 mån, räknat från köptillfället. Enstaka pass är giltiga i 30 dagar från köptillfället.

Helårs-medlemskap, betalning per månad.
Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott den 27:e. Bindningstiden är 12 mån, därefter fortlöper medlemskapet med 1 månads uppsägningstid. Kunden har rätt att frysa medlemskapet i 1 mån (30 dagar i följd/per år).
Helårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Helårs-medlemskap, betalning total summa.
Medlemskapet debiteras i förskott och gäller i 12 mån. Därefter sägs medlemskapet upp automatiskt och kunden behöver själv förnya sitt medlemskap. Kunden har rätt att frysa medlemskapet i 1 månad (30 dagar i följd/per år).
Helårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Halvårs-medlemskap, betalning per månad.
Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott den 27:e. Bindningstiden är 6 mån, därefter fortlöper medlemskapet med 1 månads uppsägningstid. Detta medlemskap går ej att frysa. Halvårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Halvårs-medlemskap, betalning total summa
Medlemskapet debiteras i förskott och gäller i 6 mån. Detta medlemskap går ej att frysa. Därefter sägs medlemskapet upp automatiskt och kunden behöver själv förnya sitt medlemskap. Halvårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Klippkort x10 och Klippkort x20
Ingen bindningstid. Debiteras i förskott. Korten är giltiga i 12 mån från och med köptillfället. Kunden väljer/bokar själv pass att spendera sina klipp på.

5. Bokningssystem för öppna klasser
Avbokning av träningstillfället måste ske senast 60 minuter innan klassen börjar. Om kunden missar att avboka eller checka-in äger Bolaget rätt att debitera en straffavgift á 55kr per tillfälle.

6. Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Prisändringar
Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle.

8. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker löpande via automatisk kortdragning och debiteras i förskott. Om medel saknas på Medlemmens konto dagen för debitering (27:e), skickar Bolaget ut en påminnelsefaktura för betalning på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

9. Upphörande av löpande medlemskap
Innehavare av löpande års- och halvårmedlemskap har en bindningstid om 12 mån respektive 6 mån. Därefter gäller 1 mån uppsägningstid. Uppsägningen sker skriftligen till Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) info@dakiniyoga.se

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

12. Praktiska ändringar
Ḍākinī Yoga (Yogavillan AB) förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via hemsidan Ḍākinī Yoga samt sociala medier.

13. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.