Ljudanläggning

Knappen för att slå på högtalarsystemet sitter på den vita fjärrkontrollen, till höger om dörren in till salen. Tryck on på denna. Därefter kan du ansluta via Bluetooth till DN-200BR och spela musik trådlöst. Första gången behöver du parkoppla (se nästa punkt). Parkoppling kan ibland behöva upprepas inför nya pass:


För att parkoppla din smartphone/dator/platta behöver du dra ut lådan på höger sida om bolsterna:


Sedan håller du in knappen PAIR i 3 sekunder:


Under inställningar i din smartphone/dator/platta söker du nu efter DN-200BR och ansluter:


Obs! Om det uppstår problem med Bluetooth så finns det även en sladd för att kunna spela upp musik analogt: