Diskmaskinen

Om diskmaskinen börjar bli full och man önskar sätta igång den så börjar man med att reset:a maskinen genom att stänga av/sätta på med denna knapp:


I påslaget läge väljer man sedan det korta programmet (kaffekoppen):


Ta sedan en disktablett som finns under diskhon:


Lägg sedan i facket och stäng igen luckan:


Stäng sedan diskmaskinsluckan (programmet startar då) och vrid skylten från ”SMUTSIGT” till ”RENT” så att nästa vet att den ska tömmas innan man fyller på med smutsig disk igen:


Är det så att man tömmer den rena disken så får man även komma ihåg att vrida på skylten till ”SMUTSIGT” igen: